Diner Dash 2: Restaurant Rescue

posted on 17 Mar 2012 00:33 by inter20hitz

Diner Dash 2: Restaurant Rescue

รูภาพประกอบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diner Dash 2 Restaurant Rescue ยังคงให้ผู้เล่นได้สวมบทเป็นสาวเก่งโฟลคนเดิมและยังค งให้ผู้เล่นได้ดำเนิน เกมเป็นพนักงานเสิร์ฟ เช่นเดียวกับภาคแรก เพียงแต่ว่ารายละเอียดต่างๆ ในเกมมีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาขึ้นมากมายด้วยกัน ซึ่งทั้งหมดนั้นล้วนแล้วแต่เป็นความคิดอันสุดแสนบรรเจิดที่นำเอาความเป็น จริงไปเปรียบเทียบใช้กับเกมได้อย่างเรียบง่ายและเข้า กันเป็นอย่างดีแทบทั้ง สิ้น

 

 Diner Dash 2 Restaurant Rescue  

      คลิ๊กเพื่อดูรูปขนาดใหญ่                             คลิ๊กเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

Diner Dash ตัวเต็ม

posted on 17 Mar 2012 00:32 by inter20hitz

Diner Dash

รูปภาพประกอบ 

เกมส์สาว เสิร์ฟ จาก Diner Dash เกมส์นี้คุณจะต้องเล่นเป็นสาวเสิร์ฟ
ทำหน้าที่ พาไปที่โต๊ะ แจกเมนู รับออเดอร์ ส่งอาหาร เก็บเงิน และก็เก็บโต๊ะ ถ้าคุณสามารถพาแขกไปให้สีตรงกับเก้าอี้ก็จะได้คะแนนเ พิ่มขึ้นอีกด้วย เล่นให้เร็ว วางแผนให้ดี ให้ผู้มารับประทานได้รับความพึงพอใจสูงสุด แล้วจะได้เงินพอที่จะผ่านไปด่านต่อไป Diner Dash

 

  

       

         คลิ๊กเพื่อดูภาพใหญ่                                  คลิ๊กเพื่อดูภาพใหญ

Categories